Mibos AB © 2008

MIBOS

Box 189

221 00 LUND

Telefon: 0703-709000


MIBOS policy karakteriseras av yttersta kvalitet inom förebyggande brandskydd.

Hög kompetens och kontinuerlig fortbildning inom verksamhetsområdet är grunden till de tjänster av högsta kvalitet som MIBOS levererar.

Det väl fungerande kvalitetsledningssystemet garanterar högsta kvalitet inom uppdraget från beställning till avslutat uppdrag och bidrar till att MIBOS tjänster håller den höga kvalité som kunden kan förvänta sig.

MIBOS arbetar efter att följa de lagar, förordningar och bestämmelser som gäller.

Miljön och faktorer som påverkar vår miljö har stort utrymme inom MIBOS verksamhet.

MIBOS har ett eget upplägg med rutiner och moment som utvärderas noggrant för att ge så liten miljöpåverkan som möjligt.

Allt avfall som produceras inom företaget källsorteras och rutin för att minska mängden avfall uppdateras regelbundet.