Mibos AB © 2008

MIBOS

Box 189

221 00 LUND

Telefon: 0703-709000


Användbara länkar:

Svenska Brandskyddsföreningen:               

www.brandskyddsforeningen.se

Svensk Brand och Säkerhetscertifiering AB:

www.sbsc.se

Boverket:                                                     

www.boverket.se

Swedish Standards Institute:                      

www.sis.se

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap:                                         

www.msb.se

Räddningstjänsten Syd:                              

www.rsyd.se

Arbetsmiljöverket:                                       

www.av.se

Swesec:                                                      

www.swesec.se

Sprinklerfrämjandet: