Mibos AB © 2008

MIBOS AB

Box 189

221 00 LUND

Telefon: 0703-709000

Org.nr: 556764-9594

MIBOS policy karakteriseras av yttersta kvalitet inom förebyggande brandskydd.

Hög kompetens och kontinuerlig fortbildning inom verksamhetsområdet är grunden till de tjänster av högsta kvalitet som MIBOS AB levererar.

Det väl fungerande kvalitetsledningssystemet garanterar högsta kvalitet inom uppdraget från beställning till avslutat uppdrag och bidrar till att MIBOS tjänster håller den höga kvalité som kunden kan förvänta sig.

MIBOS arbetar efter att följa de lagar, förordningar och bestämmelser som gäller.