Mibos AB © 2008

MIBOS AB

Box 189

221 00 LUND

Telefon: 0703-709000

Org.nr: 556764-9594

MIBOS AB är ett besiktningsföretag som utför entreprenad och normbesiktningar inom området förebyggande brandskydd. Förutom besiktning tillhandahålls även tjänster som att upprätta rambeskrivningar, utredningar, utvärderingar, utbildningar etc.

MIBOS AB är en besiktningsfirma certifierad av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering. Företagets personal innehar certifikat inom verksamhetsområdet.

Personalen har erforderlig behörighet och inte minst högsta kompetens för att utföra leverans- och revisionsbesiktning enligt SBF-reglerna.

Inom företaget finns flerårig erfarenhet av brandskyddsbesiktningar, projekteringsuppdrag, externutbildning mm.

Uppdragsgivarna är representerade både av den privata och offentliga sektorn. Största delen av uppdragsgivare finns i Sverige, men även erfarenhet från utlandsprojekt såsom i Ryssland, Polen, Slovakien mm återfinns bland dessa.

Magnus Ivarsson/ VD för MIBOS AB