Mibos AB © 2008

MIBOS AB

Box 189

221 00 LUND

Telefon: 0703-709000

Org.nr: 556764-9594

MIBOS AB tillhandahåller tjänster inom följande områden:

Ø        Entreprenadbesiktningar av sprinkler, brandlarm och vattendimma 

Ø        Leverans- och revisionsbesiktningar enligt SBF inom sprinkler, brandlarm

och vattendimma (opartisk besiktning mot Brandskyddsföreningens regler) 

Ø        Systemhandlingar för sprinkler- och brandlarmanläggningar  

Ø        Förfrågningsunderlag i form av tekniska rambeskrivningar

Ø        Granskning av handlingar inom sprinkler och brandlarm

Ø        Bistå vid upphandling av sprinkler- och brandlarmentreprenader

Ø        Kapacitetsprov för sprinkler och brandvattenledning

Ø        Utbildning inom verksamhetsområde sprinkler

Genom ett brett kontaktnät av ledande experter inom brandskyddsbranschen kan företaget även leverera andra brandtekniska tjänster.