Mibos AB © 2008

MIBOS AB

Box 189

221 00 LUND

Telefon: 0703-709000

Org.nr: 556764-9594

Miljön och faktorer som påverkar vår miljö har stort utrymme inom MIBOS verksamhet.

MIBOS har ett eget upplägg med rutiner och moment som utvärderats noggrant för att ge så liten miljöpåverkan som möjligt.

Allt avfall som produceras inom företaget källsorteras och rutiner för att minska mängden avfall uppdateras regelbundet.